تبلیغات
ستاد نماز جمعه ی برزک - گفت وگوی تلفنی روسای جمهوری ایران و آمریكا

هنگام ترك نیویورك صورت گرفت

گفت وگوی تلفنی روسای جمهوری ایران و آمریكا

باراك اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریكا، در تماس تلفنی با حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران، با وی گفت وگو كرد.

در حالیكه رییس جمهوری اسلامی ایران در حال حركت از محل اقامت خود به سمت فرودگاه برای خروج از نیویورك بود، این تماس برقرار شد و طرفین پیرامون مسایل مختلف با یكدیگر گفت وگو كردند.

در این گفت وگوی تلفنی، دو طرف بر اراده سیاسی برای حل سریع مساله هسته ای تاكید كرده و زمینه را برای حل موضوعات دیگر و همكاری در مسائل منطقه ای مورد توجه قرار دادند.

در این گفت وگوی تلفنی روسای جمهوری ایران و آمریكا، همچنین وزرای امور خارجه خود را مامور كردند تا زمینه همكاری های لازم را هر چه زودتر فراهم آورند.


برچسب ها: رییس جمهور،

احمد راستی