تبلیغات
ستاد نماز جمعه ی برزک - گزارش تصویری از بازدید امام جمعه برزک از صنایع وکارخانجات شهر

امام جمعه برزک به همراه جمعی مسولین از صنایع وکارخانجات شهر بازدید کردند.

 احمد راستی