تبلیغات
ستاد نماز جمعه ی برزک - ولادت حضرت علی اکبر (ع)مبارک باد.

اس ام اس روزجوان و ولادت حضرت علی اکبر(ع)

خدا کند که جوانان زحقّ جدا نشوند
به صحبت بد و

بدخواه مبتلا نشوند
سر عقیده خود پاى فشارند چو کوه
بسان کاه زهر باد
جابجا
نشوند
روز جوان

مبارک

 * * * * * * * * * * * * * * * * * *خمیده پشت از آن دارند پیران جهانْ دیده
که اندر
خاک مى‏جویند ایام جوانى را
روز جوان گرامی باد* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *میلاد سرو بوستان ایستادگی، زیباترین گل باغ حسین
(ع)! جوان رعنا و رشید حسین (ع) یادگار علی (ع) گلستانی از زیباترین گل های
فداکاری! و دریایی از آبیِ عطوفت، مبارک باد
* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *میلاد حضرت علی
اکبر
علیه السلام تهنیت باد


ســـلام و درود بی پایان بر صورت و سیرت پیامبر
گونه اش باد.اس ام اس روزجوان و ولادت حضرت علی اکبر(ع)11شعبان سالروز تولد حضرت علی اکبر
شبیه ترین انسان ها به پیامبـر خیر و برکت بر شما تبریک و تهنیت باد* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *خواهی که ببینی رخ پیغمبر را
بنگر رخ زیبای علی
اکبر را
در منطق و خلق و خوی او می بینی
با دیده ی جان محمدی دیگر
را
*میلاد شبیه ترین آینه ی پیغمبری مبارک** * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *پیامبر اکرم-ص:
خداوند جوانی را که جوانی خویش
را در راه اطاعت خدای تعالی بگذراند، دوست دارد.
.
.
*میلاد سرور جوانان
عالم، حضرت علی اکبر و روز جوان مبارک باد*
* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *بهار عمر، جوانى است مغتنم دارش ***که این بهار ز
پى، محنت خزان دارد
روز جوان مبارکاس ام اس روزجوان و ولادت حضرت علی اکبر(ع)به پیرى قدرِ شب‏هاى جوانى مى‏شود ظاهر


سپیدى‏هاى کاغذ مى‏کند روشن سیاهى را


امید که جوانی را دریابیم


روز جوان مبارک
* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *ز روزگار جوانى خبر چه مى‏پرسى
چو برق آمد و چون
ابر نوبهاران رفت
جوانی را غنیمت شمار


روز جوان مبارک
* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *تبه کردم جوانى تا کنم خوش زندگانى را
چه سود از
زندگانى چون تبه کردم جوانى را
روز جوان مبارک* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *اندرز پیران ، بیشتر زمان ها مملو از خون و درد است
که بدبختانه جوان از فهم آن ناتوان است . ارد بزرگ


روز جوان مبارکاس ام اس روزجوان و ولادت حضرت علی اکبر(ع)نسل جوان را به جهان رهبری
جلوه ی توحید، علی
اکبری
هر که هوای رخ احمد کند
در تو تماشای پیمبر کند
//ولادت باسعادت سرو
باغ احمدی، آینه ی محمدی و روز جوان
مبارک
//
* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام
مبعث، عید
شکوفایی خوشبوترین گل هستی، و روز جوان مبارک.* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * */*ولادت جوانه ی خورشید کربلا، حضرت علی اکبر و روز
جوان، تبریک و تهنیت*/
* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *کـــو نان دوویل: جوانی پلی میان کودکی و پیری است.
خوشبخت آن کسی است که این پل را به سلامت بگذراند.
//* روز جوان مبارک *\\اس ام اس روزجوان و ولادت حضرت علی اکبر(ع)
از دامان لیلا گلى بر آمد
شبیه حضرت پیغمبر
آمد
نور دل زینب اطهرآمد
لشکر کربلا را افسر آمد
.
.
ولادت
زیباترین، بااخلاق ترین، داناترین و رشیدترین جوان تاریخ مبارک* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *جوانى شمع ره کردم که یابم زندگانى را
نجستم
زندگانى را و گم کردم جوانى را
روز جوان مبارک* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *. عزیزم! از جوانی به اندازه ‏ای که باقی است،
استفاده کن؛
که در پیری همه چیز از دست می‏رود، حتی توجه به آخرت و خدای
تعالی!
*امام خمینی(ره)
.......................... روز جوان مبارک* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *چهارچیز را پیش از چهار چیز غنیمت شمار:
جوانی
پیش از پیری
صحت پیش ازبیماری
توانگری پیش از فقر
و زندگی پیش ازمرگ (حضرت
رسول-ص)
*روز جوان مبارک*


میلاد حضرت علی اکبر علیه
السلاماس ام اس روزجوان و ولادت حضرت علی اکبر(ع)
طبقه بندی: مناسبت ها،
برچسب ها: علی اکبر، میلاد نور، برزک، ستاد نماز جمعه برزک، اس ام اس تبریک،

احمد راستی